12 januari 2019

Windmolens tegen wil en dank

Windmolens houden de gemoederen altijd en overal bezig, zo ook in Staphorst. Nu speelt een publieke discussie over een brief die het college bewust voor de gemeenteraad achtergehouden zou hebben. Maar is dat zo? De CDA fractie vindt van niet. Het gaat om een zienswijze, ingediend door defensie. Defensie uit daarin zorgen over het plaatsen van één of meerdere windmolens in zone A, een zone rondom de munitieopslagplaats (zie afbeelding). De effecten daarvan worden onderzocht in een MER onderzoek (Milieu Effect Rapportage). Dat het college de zienswijze niet meteen naar de raad heeft gestuurd, is gewoon volgens de procedure. Zienswijzen worden door het college voorzien van een reactie en komen in een later stadium gebundeld met een reactienota naar de raad. Daarna kan de raad zich daar over uitspreken. Het is niet goed dat iedere zienswijze meteen naar de raad gaat, dan komen er voortdurend vragen en discussies over waardoor processen worden verstoord. Het CDA herkent zich dan ook niet in de kop boven een nieuwsartikel met ‘College houdt bewust informatie achter’.

We hebben er geen moeite mee dat tegenstanders van windmolens op een locatie proberen hun argumenten met zoveel mogelijk bestuurders en partijen te delen. Dat is een goed democratisch recht. Hoe die bestuurders daar vervolgens mee om gaan, is hun verantwoordelijkheid. Daar schort het naar onze mening wel aan. Wanneer partijen in de Staten als de SP en 50 Plus vol op het orgel gaan dat het in Staphorst niet deugt, dan gebruiken ze daarvoor eenzijdige informatie. Het zou ze sieren zich te verdiepen in de materie en ook de gemeente en de initiatiefnemers te horen voordat ze roepen dat het proces niet klopt.

Voor de duidelijkheid: wij hebben niet gevraagd om meer windmolens, het is de provincie die wil dat in Staphorst meer windmolens moeten komen!

Toen midden 2017 duidelijk werd dat de provincie een inpassingsplan overwoog, waarbij de gemeente geen invloed zou hebben, is snel geschakeld en hebben we gezegd: als het dan toch moet, dan zo coöperatief mogelijk, zodat de lasten maar ook de lusten binnen de gemeente blijven en niet wegvloeien naar grote commerciële partijen. Vervolgens is een Coöperatie opgericht: Wij Duurzaam Staphorst. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar verschillende locaties, daar zijn 4 geschikte locaties uitgekomen. De politiek heeft zich daar aan geconformeerd. Verschillende initiatiefnemers hebben vervolgens een plan voor windenergie ingediend, allen gekoppeld aan één van de 4 geschikte locaties. Wij Duurzaam Staphorst, met een plan voor in de Lommerd, is door een onafhankelijke commissie beoordeeld als het beste plan en is vervolgens aan de slag gegaan. Binnen dit gebied zijn verschillende locaties en opstellingen mogelijk, daar moet nog een definitief besluit over genomen worden en daar hebben inwoners ook een stem in. Belangrijk is nu eerst de MER af te wachten. Wanneer dat goed uitpakt voor de locatie aan de zuidwest zijde van de munitieopslagplaats, is dat in elk geval een plek waar geen inwoners in de onmiddellijke omgeving wonen. De opstelling ten opzichte van de zon is dan ook belangrijk, om te vermijden dat slagschaduw ontstaat.

De CDA fractie wil het proces wat gevolgd is door laten gaan. Voor ons is belangrijk: er mag geen sprake zijn van storende overlast door slagschaduw en geluid. De molens mogen de uitbreiding van het nieuwe bedrijventerrein Bullingerslag tot aan de Gorterlaan (aan de oostzijde van het spoor) niet belemmeren. Dat de molens niet mooi zijn en storend voor de fraaie omgeving vinden we op dit moment in het proces van ondergeschikt belang, omdat dit argument immers geldt voor ieder gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.