Herriët Brinkman

Wethouder

Mijn naam is Herriët Brinkman, 38 jaar, getrouwd met Hendrik Bloemert en samen hebben we 3 kinderen. Hendrik en ik runnen samen een IT-bedrijf dat in Staphorst is gevestigd. Ik ben geboren en getogen in Rouveen, sinds ons trouwen wonen we in Staphorst en vlak na de verkiezingen gaan we naar IJhorst verhuizen. Dan kan ik met recht zeggen dat ik ieder dorp vertegenwoordig in de raad :). 

**Wat wil je bereiken voor de gemeente Staphorst?
Wat ik belangrijk vind, is dat we een samenleving creëren waarin een plek is voor iedereen, waar niemand buitengesloten wordt. Ik merk dat het nu juist de andere kant op gaat: mensen die steeds stelliger in hun mening worden en zich steeds meer terugtrekken in hun eigen groep. Denk aan de groep die van een eigen reformatorische peuterspeelzaal tot aan een eigen reformatorisch bejaardentehuis alles in hun eigen clubje doet. Daarmee krijgen we een samenleving in Staphorst waarin we allemaal in een apart vakje naast elkaar en niet met elkaar leven. Dat moeten we absoluut niet willen!

**Waarom ben je de politiek ingegaan?
Bij mijn ouders thuis was een sfeer van vrijheid en hadden we goede discussies aan tafel. Al renden we om diezelfde tafel ook vaak genoeg achter elkaar aan… Maar ik merkte dat het bij anderen thuis ook vaak anders ging: ze kregen niet de kans om een eigen mening te uiten of te ontwikkelen, want je werd geacht precies verder te gaan in hetzelfde straatje. Dat frustreerde mij enorm en daarom wil ik iedereen oproepen om toch vooral zelf keuzes te maken die jou aanspreken.

**Wat is voor jou heel belangrijk?
Voor mij is het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar. Respect voor ieders mening en elkaar daarin vrijlaten. Dat staat aan de basis van het samenleven, dat maakt een Samenleving. Als ik kijk naar de concrete zaken die momenteel spelen in onze gemeente, is woningbouw een belangrijk speerpunt. Maar ook het aankopen van gronden waar bedrijven zich kunnen vestigen. Ik ben er trots op dat er zoveel bedrijvigheid is in Staphorst. Dat biedt veel werkgelegenheid. Want als we onze jongeren willen behouden, dan is woningbouw één, maar het kunnen vinden van een baan vlakbij is minstens zo belangrijk. Veel ondernemingen willen momenteel uitbreiden, maar de mogelijkheid is er niet in Staphorst. Dat betekent dat we onze bedrijventerreinen moeten uitbreiden. Daar is haast geboden!

**Welke plek in de gemeente Staphorst vind je het mooist?
Het Reestdal! En lucky me dat we daar straks naartoe gaan verhuizen.

**Eén van onze speerpunten is: snelle uitbreiding bedrijventerrein. Wat betekent dit voor jou?
Wij groeiden als bedrijf echt uit ons jasje aan de Industrieweg. Gelukkig konden wij op dat moment nog terecht op de Esch. Maar kon dat niet, dan hadden we echt een probleem gehad en had dat verdere groei in de weg gestaan. Daarom maak ik me er hard voor dat we snel weer grotere kavels kunnen uitgeven in onze gemeente, want heb je een ruimtegebrek als onderneming dan zit je letterlijk en figuurlijk klem.

**Waar haal je het meeste plezier uit?
Wat mij echt een kick geeft, is het binnenhalen van een onderwerp dat we als CDA op de kaart hebben gezet. Wanneer we vanuit de samenleving signalen krijgen dat er iets anders moet, en wanneer wij dat er in de gemeenteraad doorkrijgen, daar word ik echt heel blij van! 

**Waar baal je het meest van dat je niet bereikt hebt afgelopen 4 jaar?
Heel veel energie heb ik – en met mij nog veel meer mensen – gestoken in het verder kunnen ontwikkelen van De Slagen. Ik baal er echt heel erg van dat we niet verder zijn gekomen dan we nu staan. We zijn nu in ieder geval bezig op De Slagen, dat is een hele mooie stap. Maar het is ontzettend jammer dat dit niet vele jaren eerder is gelukt.

**Waar ben je het meest trots op wat we als CDA hebben bereikt afgelopen 4 jaar?
Ik ben er heel blij mee dat we als CDA dwars voor de OZB verhoging zijn gaan liggen die het college voorstelde. In deze tijd van almaar stijgende prijzen, vind ik dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en onze inwonders niet nog verder op kosten jagen.

**Wat wil je nog kwijt?
Ik wil er voor gaan dat we Staphorst nog meer op de kaart zetten. We moeten uitstralen dat we trots zijn op Staphorst. Wanneer we dat doen, krijgen we nog meer voor elkaar. Denk aan de bedrijvigheid die we hier hebben, in verhouding heel veel! Maar ook de ondernemers, wees trots op wat je doet en laat dat ook meer zien. Wanneer we dat met z’n allen uitstralen, meer van ons laten horen, dan komt bijvoorbeeld een station er eerder dan dat we lijdzaam afwachten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.