Het CDA-Overijssel wil royaal en loyaal mee werken aan de door het rijk aan de provincie opgelegde huisvestingstaken. Wie wel en niet wordt toegelaten tot Nederland bepaalt het Rijk. Uit naastenliefde willen we vluchtelingen herbergen. Niemand mag op straat slapen. Het CDA is heel blij dat in onze provincie honderden burgers, kerken en verenigingen zich het lot van vluchtelingen aantrekken en geheel vrijwillig praktische hulp bieden. Maar we wete ook dat veel mensen zich enorm bezorgd maken en zij vragen zich of de consequenties van het opnemen van zoveel vluchtelingen in de toekomst te overzien zijn: angst voor andere godsdiensten en culturen, veiligheid, mislukking van integratie,extremisme en radicalisering. Het CDA neemt deze zorgen ook serieus en vindt dat deze benoemd mogen worden. Het CDA-Overijssel is voorstander van kleinschalige opvang, dus veel minder dan 1000 personen per locatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.