16 januari 2023

Het CDA Hulst is tegen het plan van de provincie Zeeland om de Breda bus in de huidige vorm te schrappen

Het CDA Hulst is tegen het plan van de provincie Zeeland om lijn 19 (de Breda bus) in de huidige vorm te schrappen en daarvoor in de plaats een bus te laten rijden naar Antwerpen waar de passagiers dan een overstap moeten maken op de trein vanaf Antwerpen Centraal naar Breda Centraal. Daarom heeft Carry Nijskens - de Maat namens het CDA Hulst vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit naar aanleiding van de aanbesteding mobiliteitsplan (busvervoer).

Het CDA Hulst heeft daarom de volgende vragen;
1. Heeft het college van B&W al actie ondernomen richting de provincie voor het behoud van lijn 19 (de Breda bus) als volwaardige dienstregeling?

De CDA Tweede Kamerfractie, de provinciale Statenfractie van het CDA in Brabant, het CDA Breda en het CDA Hulst hebben hiervoor eerder schriftelijke vragen over ingediend. Het feit dat dit niet alleen in Hulst, maar ook in de provincie Brabant, de gemeente Breda en zelfs landelijk wordt aangekaart zou de provincie Zeeland tot ook overtuigd moeten hebben dat het schrappen van lijn 19 (de Breda bus) in de huidige vorm een slecht plan is.
2. Kan het college van B&W dit bevestigen en zijn zij het hier ook mee eens?
3. Kan het college van B&W toelichten waarom de provincie Zeeland voor deze optie heeft gekozen?
4. Is hiervoor overleg geweest met de gemeente Hulst? Zo ja, wanneer heeft dit overleg plaatsgevonden en wat is hierin besproken?
5. Wat kost het om de huidige lijn 19 te behouden? Kunt u dit beargumenteerd weergeven?

Graag wil de CDA Hulst fractie een duidelijk financieel overzicht hierover ontvangen.
6. Kan het college van B&W hierop bij de provincie Zeeland op aandringen?

Als het plan van de provincie Zeeland toch doorgaat heeft de CDA Hulst fractie nog de volgende vragen:
7. Wie betaald de meer kosten voor studenten als ze vanuit Antwerpen niet met hun studenten reisproduct kunnen reizen?
8. De provincie Zeeland stelt een plan voor met hub-functies. Is het college ervan op de hoogte dat dit plan in meerdere (krimp)regio’s in Nederland is geprobeerd, maar nergens succesvol is geweest?
9. Heeft de gemeente Hulst en/ of de provincie Zeeland al een plan waar ze de hub in onze gemeente willen gaan realiseren?
10. Hoeveel gaat die eventuele hub kosten voor zowel de provincie Zeeland als voor de gemeente Hulst?
11. Wat voor vervoermiddelen worden er bij die hub aangeboden?
12. Blijven de buslijnen 10 en 20 - wat ook verkapte scholieren lijnen zijn - in de huidige vorm rijden?
Zo niet, wat zijn dan de plannen voor deze buslijnen en hoe dienen ouderen en studenten die geen auto hebben dan bij de hub te komen?

Veel scholieren moeten lang fietsen om een middelbare school of het beroepsonderwijs te bereiken. Het schrappen van de buslijn(en) belemmert de schoolkeuze fors, dit wil het CDA Hulst absoluut niet.
Het aanvragen voor verschillende vervoer middelen gaat via een app. Het werken met zo’n app wordt voor met name oudere mensen een struikelblok en daardoor zal de druk op WMO vervoer toe nemen.
13. Hoe gaat de gemeente dit probleem oplossen voor deze groep?

Aanleiding:
Het instant houden van bovengenoemde voorzieningen is van essentieel belang voor mensen die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer en voor de leefbaarheid van onze kernen.

Daarom roept het CDA Hulst het college van B&W op:
- Om erbij de provincie op aan te dringen om de bestaande buslijnen voor de gemeente Hulst te behouden zodat ervoor de bewoners van Hulst goed openbaar vervoer naar Hulst - Terneuzen blijft bestaan (bijvoorbeeld richting scholen en ziekenhuis/ zorginstellingen)
- Dat de buslijn Hulst -Breda v.v. (Lijn 19/ Breda bus) in zijn huidige vorm blijft bestaan zodat er voor studenten, ouderen en dagjesmensen niets veranderd en dat er geen extra kosten zijn voor onze studenten en andere doelgroepen.

Namens de CDA Hulst fractie

Carry Nijskens - de Maat

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.