02 juni 2017

Weekbericht vanuit het bestuur (week 22)

Van de nieuwe secretaris

Amper twee weken geleden ben ik gestart met de werkzaamheden van secretaris van de afdeling Zuid-Holland. Tijd om eens rustig om me heen te kijken, en zo hier en daar wat kennismakingsgesprekken te voeren is er niet echt. De voorbereiding voor de komende Algemene Ledenvergadering en de vergadering van het Dagelijks Bestuur vergen direct actie.

Gelukkig is daar Monique Rehorst, onze secretariële ondersteuner, die in alle rust achter de schermen gewoon doorwerkt, en alles op tijd en overzichtelijk voorbereid. Ook wil ik via deze weg mijn voorganger Frank Buijs bedanken voor een warme overdracht en het nog steeds beschikbaar zijn voor raad en daad.

Ledenvergadering
De voorbereiding van de ALV van 13 juni is ondertussen in volle gang. Elders op deze website en in de nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de ALV en de concept-agenda. Het belooft een interessante avond te worden met inhoudelijke onderwerpen zoals 'waar staat de Statenfractie op dit moment met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma' en met de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter.

Voor het voorzitterschap valt er daadwerkelijk iets te kiezen. Naast de kandidaat die reeds eerder bekend gemaakt is, dhr. Heijkoop, is er een tegenkandidaat aangemeld, gesteund door een aantal afdelingen: dhr. Breeuwsma. Hierover heeft u als het goed is al het een en ander gehoord via uw lokale afdeling.

Stemmen
Ik hoop dat u allen aanwezig zult zijn om uw stem te laten horen. Alleen leden die aanwezig zijn op de ALV van 13 juni kunnen namelijk stemmen. Het kan een spannende avond worden met twee kandidaten die graag uw voorzitter willen zijn. Democratie, ook partijdemocratie, is een groot goed en kan alleen blijven bestaan als ook u hier actief aan mee doet. Komt dus allen. (En het is nog gezellig ook!)

Arjan Kraijo, secretaris DB CDAZH

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.