20 februari 2019

Bloeiend mkb belangrijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid Zuid-Holland

Door: Adri Bom-Lemstra

Adri Bom-Lemstra is lijsttrekker CDA Zuid-Holland en momenteel gedeputeerde Economie en innovatie, ruimtelijke Ordening, wonen, luchtvaart en grondzaken. 

Zuid Holland is een provincie met een veelzijdige economie: we hebben de Rotterdamse haven, de tuinbouw, veel high tech bedrijven, lucht- en ruimtevaart toerisme etc etc. Deze bedrijvigheid betekent werk en dus inkomen voor onze inwoners. Het CDA vindt het vanzelfsprekend dat de provincie de economie in Zuid-Holland duurzaam ondersteunt. 

Daarbij zijn vooral innovatieve ondernemers van groot belang. Zij zorgen ervoor dat we als regio voorop kunnen blijven lopen en kunnen concurreren op wereldniveau. Denk aan het testen, ontwikkelen en invoeren van nieuwe technieken als big data of robotisering. Of aan slimme samenwerkingsvormen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Daarom ondersteunt de provincie ondernemers bij het creëren van producten en diensten waar de nieuwe economie om vraagt. Met financiering, of door een platform te bieden voor samenwerking. Zo hebben we de afgelopen jaren al meer dan 500 bedrijven voorzien van subsidies en is er dit jaar weer 10 mln voor de zogenaamde MIT subsidie beschikbaar en zo'n 5 mln voor ondersteuning aan bedrijven die hun werkproces willen digitaliseren. 

Ondernemers zijn vaak gehuisvest op bedrijventerreinen. Hier zit 30% van onze werkgelegenheid. Ook hier heeft de provincie instrumenten om ondernemers te ondersteunen. Zo is er een miljoen euro subsidie beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing op bedrijventerreinen. 

Met de subsidie kunnen ondernemers, in een samenwerkingsverband van minimaal 5 bedrijven, aan de slag met bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen, isolatie van gebouwen of gebruik van restwarmte. 

Het CDA wil genoeg ruimte houden voor bedrijventerreinen en voor bijvoorbeeld onze tuinbouw. Dat betekent wel dat we soms moeten herstructureren en moderniseren als deze gebieden veroudert zijn.

Uit onderzoek blijkt dat het vinden en houden van goed opgeleid personeel steeds moeilijker wordt. Kennis die op school wordt opgedaan is al snel verouderd vanwege digitalisering, energietransitie etc. Daarom wordt het steeds belangrijker dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Dit is een gezamenlijke opgave voor bedrijven, kennisinstellingen, private opleiders en overheden. Het CDA vindt dat daar een duurzame oplossing voor gaat komen en streeft naar een Human capital akkoord nog deze zomer. 

Meer weten van onze standpunten? Kijk op onze Verkiezingspagina.

Bron: HOGIAF - Help Ondernemers Groeien

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.