29 september 2017

CDA blij met ruime mogelijkheid zelfrealisatie NNN Krimpenerwaard

Afgelopen week stemde de CDA-fractie in met de Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland voor de Krimpenerwaard. Met deze strategie wordt gewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk. Statenlid Paul Rijken voerde namens de fractie het woord in de commissie Duurzame Ontwikkeling: "Wij hopen dat met deze plannen het aandeel zelfrealisatie gaat toenemen."

"Het CDA is groot voorstander van zelfrealisatie en beheer van natuur door boeren die kiezen voor een ander, meer extensief verdienmodel. Wij zijn dan ook blij dat de restricties die het 'natuurinclusief' (lees: extensief met veel aandacht voor biodiversiteit) boeren met zich meebrengt, vertaald wordt door afwaardering van de grond. Hierdoor hebben de boeren ook de mogelijkheid om te investeren in schaalvergroting en wellicht andere stallen en bedrijfsmiddelen die passen bij dit verdienmodel.

"De Realisatiestrategie NNN Krimpenerwaard betekent een breuk met het verleden. Een verleden waarin weidegrond binnen het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) per definitie onteigend werd en in beheer kwam bij terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap). Met de nieuwe strategie komen boeren en terreinbeherende organisaties juist naast elkaar te staan. Boeren kunnen zo doen waar zij goed in zijn, zoals beweiding en het beheer van hooiland, en terreinbeherende organisaties beheren de gebieden die zo nat en ruig zijn dat beweiding nauwelijks meer mogelijk is.

"Het CDA is blij dat deze vernieuwende realisatiestrategie nu snel kan worden doorgevoerd. Mede dankzij de motie 'Miljoenen voor winst en weidevogels' waar wij dit voorjaar samen met de PvdA initiatief toe hebben genomen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.