01 september 2021

CDA Zuid-Holland steunt het initiatief voor een tunnel als vervanging van de Haringvlietbrug

Het CDA was met een grote delegatie uitgenodigd in de Hoeksche Waard bij de firma Novifarm om zich uitgebreid te laten informeren over de problemen met de Haringvlietbrug. Met ondernemers in de transport, maritieme- en agrarische sector en verkeersdeskundigen werden de gevolgen van de problemen op de korte en lange termijn besproken. Duidelijk is dat het beweegbare deel van de brug op korte termijn hersteld moet worden, waarbij het streven van het CDA is om de gevolgen voor het verkeer over én onder de brug tot een minimum te beperken.

Dit houdt wat Provinciaal fractievoorzitter Michel Rogier betreft, niet in dat het beweegbare deel in de herstelperiode nog maar één keer in de week op de vrijdagmiddag geopend mag worden. Rogier: “Door maar één keer in de week de burg te openen, beperk je het scheepvaartverkeer enorm. Dit kost geld én banen en bovendien staat het verkeer aan het begin van de vrijdagmiddagspits hierdoor onnodig lang stil. Dit moet anders.”

Marco van Heemskerk van CDA Hoeksche Waard en Daniël Huising van CDA Goeree-Overflakkee, hielden een pleidooi voor een haalbaarheidsstudie om op de langere termijn een tunnelverbinding te realiseren. Zij boden hiervoor een manifest aan CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts en fractievoorzitter en woordvoerder Verkeer Michel Rogier van de Provinciale CDA-fractie.

“De belangrijke verkeersader, zowel op als onder de brug, is lokaal, nationaal en internationaal van groot belang. Wat mij betreft gaan we daarom samen met het Rijk, het lokale bestuur en belanghebbenden serieus aan de slag met een haalbaarheidsstudie naar een tunnelverbinding,” aldus Michel Rogier.

Lees ook eerdere berichtgeving over de Haringvlietbrug.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.