13 juli 2018

Oproep om uw input voor het programma!

De zomervakantie komt langzaam in zicht. Niettemin zijn de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 in volle gang. Zo is inmiddels ook de programmacommissie gepresenteerd voor het verkiezingsprogramma. Het bestuur heeft de programmacommissie gevraagd het concept verkiezingsprogramma eind augustus gereed te hebben.

Oproep input
De commissie heeft daarop aangegeven erg graag input van de leden te ontvangen op de diverse onderwerpen. De commissie zal het programma schrijven aan de hand van de grootste uitdagingen voor de provincie. Uw input op één of meerdere van deze uitdagingen wordt zeer op prijs gesteld en kan gestuurd worden naar [email protected].
Uw input kan tot 15 augustus worden ingestuurd.

ALV
De afdelingen hebben in de periode 13 september-15 oktober 2018 de mogelijkheid om amendementen op het concept programma in te dienen. Het verkiezingsprogramma zal vervolgens op 29 november definitief worden vastgesteld tijdens de ALV.

Samenstelling programmacommissie
Voorzitter: Wietze Smid
Secretariaat: Sebastiaan de Groot en Felix Stam
Financiën: Herman van der Bent (financieel en doorrekening) en Marischa Kip
Bedrijfsleven: Anneloes Goossens
Digitalisering en Omgevingswet: Jacques Duivenvoorden
Wonen/RO/verstedelijking: Bas van der Linden
Mobiliteit: Jan Willem Reijrink
Duurzaamheid/energie: Patrick Meijer
Agrarisch/water: Johan van de Burg
Natuur/milieu/cultuur: Sjoerd Veerman

Lees hier meer over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.