24 november 2017

Provincie bevestigt belang werkzaamheden N215

De voorbereidende werkzaamheden voor het omleggen van de N215 bij Melissant zijn gestart. Dat staat in de reactie op vragen van CDA-Statenlid Maurits de Haan. In de reactie op vragen van het CDA onderstreept de provincie ook het belang van het project, net als van de verbetering van de weg tussen Middelharnis en Nieuw-Tonge. De Haan: "Het CDA is blij dat de provincie inziet dat de aanpassingen aan de N215 echt belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid en doorstroming op Goeree-Overflakkee."

Als verklaring voor de vertraging van de wegomlegging bij Melissant noemt de provincie de afstemming met de gebiedspartijen en het verwerven van de grond. Dat heeft meer tijd gekost dan verwacht. Voor de wegverbeteringen tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge bleek extra vooronderzoek nodig. Daarnaast is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast, waardoor de betrokken partijen ook opnieuw de financiën moesten goedkeuren. De definitieve start van de werkzaamheden aan dit project is tot slot afhankelijk van het verwerven van de benodigde grond.

Het CDA-Statenlid stelde ook vragen over de informatievoorziening bij dergelijke projecten. De provincie ziet op dit punt zeker nog verbeterpunten, bijvoorbeeld door online vaker de actuele stand van zaken te vermelden. De Haan: "Het CDA kijkt met de bewoners van Goeree-Overflakkee uit naar de verbetering van N215. Het is goed nieuws dat de werkzaamheden bij Melissant gestart zijn. We zullen erop toezien dat de communicatie in de toekomst inderdaad beter gaat."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.