Veiligheid en fatsoen

Iedere inwoner van Rotterdam heeft het recht op een veilige leefomgeving. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag horen in Rotterdam niet thuis. Het is de taak van de gemeente hier snel en hard tegen op te treden. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een veilige stad.

Het CDA staat voor respect en fatsoen. 'Fatsoen moet je doen' is nog steeds een devies waar wij ons graag door laten leiden. Het CDA gelooft in een stad waar mensen niet langs elkaar maar met elkaar leven. En rekening met elkaar houden Gedeelde waarden en normen zijn het recept voor een gezonde samenleving. Hufterigheid en asociaal gedrag mogen we niet accepteren. En we hoeven ook niet alles zomaar normaal te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.