Coffeeshops

Het CDA is in de Rotterdamse gemeenteraad samen met ChristenUnie-SGP de grote tegenstander van blowen, wietgebruik en coffeeshops. Een op de zes Rotterdammers bezoekt maandelijks een coffeeshop. Van hen is een derde onder de 30 en een een derde werkloos. Blowers op jonge leeftijd lopen zeven maal zo veel kans problemen op school te krijgen en vijfmaal zoveel kans in problemen te komen wegens hun gedrag. Blowen is niet normaal en moet worden ontmoedigd.

Coffeeshops moeten de wijk uit om overlast tegen te gaan. Daarnaast pleiten wij voor een sterfhuisconstructie voor bestaande coffeeshops: voor elke coffeeshop die ermee stopt, komt er geen nieuwe in de plaats.


Wat heeft het CDA gedaan in 2010-2014?

- Onder druk van het CDA heeft de Rotterdamse coalitie besloten tot voortzetting van het strenge coffeeshopbeleid. Er komen geen nieuwe shops bij, de leeftijdsgrens wordt strikt gehandhaafd, er wordt meer dan voorheen ingezet tegen overlast rond coffeeshops en cafés. Met steun van het CDA heeft de burgemeester de sluitingstijd van coffeeshops in wijken teruggebracht tot 10 uur ’s avonds waar dit eerst 1 uur ’s nachts was.

- Het college heeft een aanvalsplan drugs en alcohol op ROC ingevoerd, bestaande uit preventie, curatie en repressie. Doel is het stevige drugs- en acoholgebruik onder MBO’ers terug te dringen.

- Het CDA heeft steeds stevige politieke actie gevoerd tegen onzinnige GroenLinks en D66 plannen voor een gemeentelijke wietplantage. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.