Vrijwilligerswerk

Verenigingen, kerken, hobbyclubs, welzijnsorganisaties en tal van andere maatschappelijke verbanden kunnen alleen functioneren dankzij de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving. In vrijwilligerswerk nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar of de buurt zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat maakt onze samenleving mooier en leefbaarder voor stadsgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor onze stad en andere mensen kunnen rekenen op onze volle steun. Soms lijkt het alsof alleen datgene telt dat economisch iets oplevert, maar juist in burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk toont onze samenleving zich van haar mooiste kant. Een stad met veel vrijwilligers is een vitale stad!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.