Aanpak wijken

Er moet een gerichte aanpak komen van huisjesmelkers, die kwetsbare groepen uitbuiten en met hun verwaarloosde huizen bijdragen aan criminaliteit en verloedering. Wij willen dat het aantal sociale huurwoningen wordt verminderd. Verder moet er meer dan voorheen naar alternatieve vormen van het verbeteren van buurten worden gezocht, zoals het verder mogelijk maken van klushuizen, stadstuinen en creatieve herbestemming van leegstaand vastgoed. Dit alles komt de veiligheid in de wijken ten goede.

Sloop van de slechtste woningvoorraad moet doorgaan waar nodig, maar afgewisseld worden met renovatie en transformatie zodat het karakter van een buurt bewaard blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.