Senioren

Wij zijn een partij ván en vóór alle generaties. Senioren nemen een belangrijke plek in onze samenleving in. Toch is er soms te weinig aandacht voor hen. Dat komt wellicht omdat deze groep niet meer deelneemt aan het arbeidsproces of het eind daarvan in zicht is. Dat betekent echter niet dat de deelname aan de samenleving daarmee ook beëindigd is. Integendeel, senioren vervullen op veel andere manieren een waardevolle rol in onze samenleving: in de familie, de buurt, de kerk of de vereniging. Hulpbehoevende en mindervalide ouderen verdienen onze aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.