Belastingen

In de komende collegeperiode blijven de belastingen voor de gemiddelde bewoner op hetzelfde nominale niveau. Tegenvallers op de begroting worden opgelost door extra bezuinigingen op gemeentelijke uitgaven. Daarnaast moet de geplande verdere stijging van de afvalstoffenheffing van de baan. "No new taxes!".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.