Onderwijs

Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en kunnen in speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid. Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk leveren zodat elk talent tot gelding wordt gebracht. Goed onderwijs is voor jongeren niet vrijblijvend, maar schept de verplichting om zich daarvoor volledig in te zetten. Wij zijn trots op wat in het onderwijs - van voorschool tot universiteit - is bereikt in de afgelopen jaren. De resultaten gaan zichtbaar omhoog. Nergens is de opdracht voor het onderwijs zo groot als in Rotterdam. De kwaliteit van het onderwijs moet verder omhoog om die opdracht waar te maken. Onderwijs is dé sleutel naar een sterkere stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.