Deelgemeenten

Het CDA wil ook in de toekomst een deelgemeentebestel. Het CDA kiest voor een systeem van gebiedsbestuur zo dicht mogelijk bij de burgers.
Gespreide verantwoordelijkheid is één van de vier uitgangspunten van het CDA. Dus kiest het CDA voor bevoegdheden, verantwoordelijkheden én verantwoording afleggen op het laagste niveau. Gebiedsbestuur in Rotterdam is de beste manier om verantwoordelijkheid dicht bij inwoners te organiseren.

De gebiedsbesturen moeten zelf een taak, een ambtelijke ondersteuning en een budget krijgen. Alleen zo kunnen die besturen een relevante rol spelen.

Het CDA gelooft ook in het concept van een geoormerkt jaarlijks wijkbudget per wijk. Dat is een soort ‘potje’ per wijk om betrokkenheid te garanderen en initiatieven te kunnen honoreren. Als we dit systeem serieus nemen hebben we geen stadsinitiatief meer nodig. Dat is helaas toch te veel een D66-Coolsingel-hobby gebleken die niet leidt tot dingen waar de Rotterdammer echt om vraagt.

Wat heeft het CDA gedaan in de periode 2010-2014?

- Met een motie hebben wij initiatief genomen om het bestel na 2014 te verbeteren, ook als de wet op de deelgemeenten zou worden afgeschaft (wat is gebeurd)

- Wij hebben meegewerkt een raadsmeerderheid te creëren voor een nieuw model van gebiedsbestuur.

- Wij hebben zelf een motie ingediend die vraagt om maximale eigenheid van de buitengebieden Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Pernis. De besturen daar moeten stevige bevoegdheden en ambtelijke staven krijgen om niet een ondergeschoven kind van de Coolsingel te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.