Wonen en leefomgeving

Rotterdam heeft een grote diversiteit aan woongebieden. Het Centrum is bruisend, IJsselmonde is groen, Hoek van Holland is dorps en Delfshaven is historisch. Alle wijken hebben een eigen karakter. Rotterdam bestaat uit verschillende 'dorpen', maar is toch een stad. Om de leefbaarheid te verbeteren, is het nodig te werken aan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. In Rotterdam en in het bijzonder in de wijken die dreigen af te glijden, wonen relatief veel kansarmen, 65-plussers en jongeren, maar te weinig gezinnen, te weinig inwoners tussen de 25 en 65 jaar en te weinig midden- en hogere inkomens. Hier ligt een forse uitdaging.

Wij vinden het erg belangrijk dat gezinnen graag in Rotterdam wonen. Dat betekent dat de stad hard moet werken aan de leefbaarheid van wijken en een evenwichtige woningvoorraad. Het huidige woningaanbod bestaat in veel wijken uit (te) veel sociale huur, weinig koophuizen en weinig huizen met een tuin, wat voor veel gezinnen een belangrijke voorwaarde is om in de stad te wonen. Er moeten meer koopwoningen komen die geschikt zijn voor gezinnen en de leefomgeving moet meer op kinderen worden ingericht. Daarvan profiteren niet alleen gezinnen, maar ook ouderen. Het aantal sociale woningen moet worden teruggebracht. Vooral in de buitengebieden en in de gebieden aan de rand van het centrum is deze gezinsvriendelijke aanpak hard nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.