Arbeidsmarkt

Rotterdam herbergt 25.000 bedrijven. De toegevoegde waarde van de Rotterdamse economie is 19 miljard euro. De haven, het medische cluster en de creatieve sector zorgen voor de meeste banen. Deze werkgelegenheid wordt echter voor een groot deel ingevuld door mensen uit de omliggende regio's. Het aantal werklozen is - vooral in Rotterdam-Zuid - schrikbarend hoog. Ongeveer 1 op de 10 mensen die kunnen werken, heeft geen baan. Daarvan is ongeveer een derde langdurig werkloos.

De beroepsbevolking sluit qua opleidingsniveau en aantallen niet aan bij de sterke sectoren. Er is dus sprake van een mismatch op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Rotterdam staat de komende jaren voor de uitdaging om de werkloosheid terug te dringen, de mismatch tussen de vraag en het aanbod van werk te verkleinen en jongeren aan het werk te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.