Zorg

De zorg ondergaat ingrijpende veranderingen met directe, grote gevolgen voor onze inwoners. Vooral in de langdurige zorg, de jeugdzorg en het welzijnswerk kunnen de komende jaren forse ingrepen verwacht worden. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners kwalitatief goede zorg blijven krijgen, is een daadkrachtige inzet van alle betrokken partijen nodig.

Omzien naar elkaar
Ons uitgangspunt is dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk voor onze naasten. De gemeente kan nooit de liefdevolle zorg geven die verwanten en vrienden elkaar kunnen geven. Wij verwachten van kinderen dat zij omzien naar hun ouders. Wij verwachten van buren dat zij hun zieke of oude buurman helpen met z'n tuin en boodschappen. Niet alle zorg kan echter door familie, vrienden en buren worden gedragen. Soms is aanvullende, professionele zorg nodig en dan komt de gemeente in beeld om goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren. Ook voor mensen zonder sociaal netwerk moet de gemeente bijspringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.