Discriminatie arbeidsmarkt

Discriminatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt moet bestreden worden. Dit geldt ook voor stageplekken. Klachten hierover moeten bij de gemeente kunnen worden neergelegd, die daarop actie onderneemt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.