Jeugd en gezin

Gezinnen zijn de pijlers onder de samenleving. In een familie voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en als het moet grenzen stellen. Daarom vinden wij gezinnen - in welke samenstelling dan ook - belangrijk. We willen dat ouders de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren met hun werk, maar ook dat gezinnen genoeg geld hebben om voor elkaar te zorgen.

Kinderen leren in een gezin verantwoordelijkheid te dragen voor hun broer of zus en respect te hebben voor hun ouders. Het gezin is bij uitstek de plek waar kinderen waarden en normen overgedragen krijgen. Maar het gaat helaas niet altijd goed. Sommige ouders nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet op zich. Soms ontsporen jongeren ondanks alle inspanningen van hun ouders. Wat kan de gemeente dan doen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.