CDA Zoeterwoude

CDA Zoeterwoude is een open volkspartij, van en voor alle mensen in Zoeterwoude. Voor CDA Zoeterwoude staat de samenleving centraal. Samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst van een zelfstandig Zoeterwoude. Wij kiezen voor de lange termijn. boven de korte. Wij kiezen voor verantwoordelijkheid, solidariteit tussen de generaties, goed omgaan met wat ons gegeven is.

In het mensbeeld van de christendemocraties is essentieel dat je niet voor jezelf, maar met en voor anderen leeft. Uw/Jouw betrokkenheid bij Zoeterwoude: uw/jouw relatie, gezin, wijk, school, kerk, vereniging, bedrijf: dat vormt het draagvlak voor het samenleven in Zoeterwoude.

Alleen samen kunnen we ons sterk maken voor een goede toekomst. Daarom is 'Lokaal Perspectief' het thema van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. 

 

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.