Een groot deel van de ouderen is in de afgelopen periode onevenredig getroffen door het beleid van dit kabinet. De afgelopen jaren is de solidariteit met onze ouderen onder druk komen te staan. Zij profiteren het minst nu de economie langzaam aantrekt.  

Wij voelen het als onze plicht om deze groep ouderen stevig te compenseren voor de opgelopen achterstand. Wij willen de solidariteit tussen generaties bewaren. Mona Keijzer: ‘Het gaat beter met Nederland, maar ouderen profiteren daar niet van. Dat blijven we onrechtvaardig vinden en dus doen we daar wat aan, op de punten waar het nu het meest pijn doet voor ouderen.´

Daarom gaat het CDA de AOW-uitkering verhogen. Dit betekent dat een doorsnee AOW’er er zo’n 150 euro per jaar op vooruit gaat. Ook kiest het CDA ervoor om de ouderenkorting te verhogen voor lagere en middeninkomens. De hogere ouderenkorting betekent €116 euro per jaar voor inkomens t/m €36.000.

Keijzer: ´Verder gaan wij ouderen in hun zorgkosten tegemoet komen. Het eigen risico, dat veel ouderen vaak helemaal opmaken, daalt van 385 naar 280 euro. Een verschil van 105 euro. Daarnaast wordt 100 miljoen euro  uitgetrokken om de eigen bijdragen voor onder meer huishoudelijke hulp te verlagen. Zo komen wij ouderen op al die knelpunten flink tegemoet.’

Bekijk hier onze 10 voorstellen voor meer solidariteit met onze ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.