CDA-kamerlid Michel Rog heeft een enquete gehouden onder bijna 3.000 onderwijzers over het onderwijs aan jonge kinderen, waaronder kleuters. Aan de docenten zijn stellingen voorgelegd over hun eigen opleiding, het kleuteronderwijs en het afnemen van toetsen bij jonge kinderen.

Maar liefst 85% van de onderwijzers vindt dat er sprake is van een doorgeslagen toetscultuur. Zij geven aan dat het systematisch afnemen van toetsen bij hele jonge kinderen niet zinvol is.Meer dan 90% van de ondervraagden wil terug naar een specialistische opleiding voor het geven van onderwijs aan jonge kinderen, waaronder kleuters. Dit biedt volgens hen een betere basis om jonge kinderen te begeleiden en in hun ontwikkeling te volgen. Ook geeft een ruime meerderheid van bijna 60% aan dat er meer behoefte is aan bijscholing voor onderwijzers.

Michel Rog: 'de uitkomsten van de enquête maken duidelijk dat de keuze om de opleiding tot leraar kleuteronderwijs en die tot leraar basisonderwijs samen te voegen in de Pabo op weinig draagvlak kan rekenen bij deze doelgroep. Kleuterleerkrachten blijken veel meer tevreden te zijn over de vroegere KLOS, dan over de huidige Pabo. Ook blijkt er veel behoefte te bestaan aan bijscholing bij kleuterleerkrachten.'  Het CDA wil dan ook dat er weer een aparte lerarenopleiding voor kleuteronderwijs komt en gaat meer investeren in  nascholing voor huidige kleuterleerkrachten.

Het CDA heeft al eerder bepleit dat er een aparte lerarenopleiding voor het jonge kind moet komen, naast een lerarenopleiding voor het oudere kind, bijvoorbeeld van zeven tot veertien jaar.  'We moeten ook gaan voorzien in de behoefte aan bijscholing op vakgebieden zoals spelontwikkeling, kennis van ontwikkelingsfasen en motoriek. Tot slot moeten we af van de toetscultuur voor jonge kinderen, die is niet zinvol en veroorzaakt vooral onrust bij kinderen, hun ouders en onderwijzers. Er is behoefte aan goed onderwijs met ruimte voor spel en persoonlijke ontwikkeling. Daar moet het onderwijs weer op gericht zijn', aldus Rog

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.