12 april 2017

Pieter Jan Dijkman benoemd tot directeur WI CDA

De Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft op dinsdagavond 11 april Pieter Jan Dijkman benoemd tot directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De Stichtingsraad was unaniem in zijn benoeming.

Dijkman is sinds maart 2010 in dienst van het WI. Peter Essers, voorzitter van het bestuur van het WI, is verheugd met de benoeming: “Met Pieter Jan Dijkman krijgt het WI een zeer kundige en gedreven directeur, die het christendemocratische gedachtegoed op een uitstekende wijze weet te verwoorden en zich ervan bewust is dat juist in deze tijd van globalisering, robotisering en digitalisering het WI een belangrijke rol vervult om de daarmee samenhangende uitdagingen aan te pakken. Aan hem vertrouwen wij graag de taak toe om de kwaliteit en het werk van het WI te bewaken en te bevorderen en de positie van het WI ten dienste van het CDA en de voor het CDA werkzame volksvertegenwoordigers en bestuurders verder uit te bouwen.”

Drs. P.H.J. Dijkman (18 januari 1980) was sinds 2010 hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, het kwartaalblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Als buitenpromovendus is hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam bezig met een proefschrift over het debat over de legitimiteit van christelijke politiek tussen 1920 en 1960. Hij heeft politieke geschiedenis en journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en ontving een beurs van het wetenschappelijk onderwijsfonds Radboudstichting (thans Stichting Thomas More) voor een aanvullend jaar politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

Dijkman volgt als directeur van het Wetenschappelijk Instituut Rien Fraanje op, die recent in dienst trad bij de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) als secretaris-directeur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.