Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam bij het Economie deel CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch op voor de belangen van het mkb. “De CDA-fractie kan het niet vaak genoeg benadrukken: het midden- en kleinbedrijf, het mkb, is het fundament van de Nederlandse economie. Ruim 7 van de 10 banen in het bedrijfsleven zijn afkomstig van dit mkb. Het mkb zorgt voor ruim 60% van de toegevoegde waarde. Veel mbo'ers vinden bijvoorbeeld een toekomst in het mkb, en het mkb is sterk vertegenwoordigd in de regio. Ook vormt het mkb, waaronder veel familiebedrijven, het cement van de lokale samenleving. Kijk maar eens op en rond de sportvelden.”

De CDA-fractie is blij met de aandacht voor het mkb in het regeerakkoord. Zo komt er een mkb-toets. Amhaouch riep de staatssecretaris op om bij de invulling van die mkb-toets de nadruk te leggen op de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving in de praktijk. En om in ieder geval de toets toe te passen bij de start van nieuwe wet- en regelgeving.

Een groot knelpunt voor het mkb zijn overheden en bedrijven die hun rekeningen te laat betalen. De percentages van rekeningen die binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden betaald door het Rijk, provincies en gemeenten liggen op respectievelijk zo'n 95%, 89% en 43%. In het regeerakkoord staat dat de rijksoverheid rekeningen van mkb'ers altijd binnen de wettelijke norm van 30 dagen gaat betalen, en dat zij bedrijven en andere semioverheden gaat stimuleren om hetzelfde te doen. Amhaouch was daarbij wel benieuwd welke instrumenten de staatssecretaris wil inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Een ander knelpunt voor het mkb blijft het vinden van voldoende financiering. Amhaouch riep de staatssecretaris op om het initiatief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) te blijven ondersteunen totdat dat initiatief op eigen benen kan staan.

Het toepassen van innovatieve kennis, zoals over 3D-printen en robotisering, blijft nog veel hangen bij de koplopers van het mkb, aldus Amhaouch. “Het CDA ziet graag verspreiding daarvan naar het brede mkb — noem het 'het mkb-peloton' — om zo te zorgen voor doorgroei van mkb-bedrijven, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dit zou goed aansluiten bij een initiatief als Knowledge Deals MKB tussen bijvoorbeeld de Metaalunie, MKB Nederland en TNO. Dat zijn in onze ogen goede voorbeelden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.