Minister Ank Bijleveld presenteert vandaag de Defensievisie 2035. In deze visie wordt beschreven welke dreigingen er worden verwacht, welke taken er tegen die tijd bij Defensie liggen en hoe de organisatie er uit zou moeten zien. 

Lees hier het voorwoord geschreven door Ank Bijleveld. 
 

Keuzes zijn nodig

Vechten voor een veilige toekomst is de titel die wij aan deze Defensievisie op weg naar 2035 hebben gegeven. We hebben dat niet voor niets gedaan!

Ik vind het nog steeds opmerkelijk dat we in Nederland denken dat het vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen leven en dat ons niets zal overkomen. Dreigingen lijken ver weg, toch zijn ze dichtbij.

Oekraïne, de Krim, Syrië: de gevolgen van conflicten daar voelen we ook hier. We zien bovendien dat er nieuwe, andere dreigingen op ons afkomen: Russen wilden de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag hacken. Onze eigen MIVD kon het vaststellen. Verkiezingen werden en worden beïnvloed. Elke dag worden er in Nederland cyberaanvallen uitgevoerd. Onze open economie wordt bedreigd door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China. En nepnieuws verspreidt zich in onze samenleving. We zien dat bijvoorbeeld nu tijdens de coronacrisis. Een crisis die sowieso een enorme wissel op ons trekt.

Deze niet eens complete opsomming bedreigt onze democratische rechtsstaat. De rechtsstaat die randvoorwaardelijk is voor onze manier van leven, voor onze vrijheid.

Veiligheid is geen luxe! Het is een harde voorwaarde voor welvaart en democratie. Het is een kerntaak van de overheid die prioriteit verdient.

Sinds ons aantreden hebben de staatssecretaris en ik de mouwen opgestroopt, de Defensienota 2018 geschreven en uitgevoerd. We hebben allerlei investeringen en verbeteringen in gang gezet en stappen gezet om de organisatie te moderniseren en te herstellen. De mensen op de werkvloer merken dat inmiddels ook. Dat is een goed begin, maar niet meer dan dat. Juist omdat we ook veel achterstallig onderhoud tegen zijn gekomen.

De afgelopen jaren hebben we zowel binnen Defensie (van laag tot hoog) als daarbuiten met veel mensen gesproken over wat er nog meer moet gebeuren. Dat heeft een goed beeld opgeleverd van wat er nodig is voor de toekomst. Een veilige toekomst voor ons allemaal.

Want we moeten niet naïef zijn. Als samenleving moeten we weerbaarder worden en moeten we ook willen investeren in diegenen die onze waarden verdedigen: de mannen en de vrouwen van onze krijgsmacht. Zij vechten desnoods met gevaar voor eigen leven voor onze veilige toekomst!

De toekomst is tenslotte onzeker. Dreigingen nemen toe en we zullen minder afhankelijk moeten zijn van bondgenoten. Defensie zal er moeten staan. De conclusie van de dreigings- en probleemanalyse uit deze Defensievisie is dat we met de huidige inrichting en staat van onze organisatie niet voldoende en niet op de juiste manier zijn toegerust voor de veranderende dreigingen.

Er zijn duidelijke keuzes nodig! Defensie heeft meer aanpassings- vermogen, snelheid en gevechtskracht nodig. We kiezen voor een nieuw profiel en een andere manier van werken. In 2035 willen we een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. We moeten een flexibele en schaalbare krijgsmacht zijn, die proactief op dreigingen kan reageren. Een krijgsmacht die klein- schalig en specialistisch, maar ook in groter verband samen met anderen kan optreden. 

Die keuzes moeten ons wat waard zijn. Omdat veiligheid kostbaar is. Nu kunnen we niet voldoende de veranderende dreigingen aan. We geven in onze visie duidelijk aan hoe we ervoor staan en waar het omgaat. In ieder geval is voor onze mensen langjarig politiek commitment wenselijk om de veranderingen te realiseren.

We hebben gezamenlijk hard gewerkt aan deze Defensievisie. Een visie die helpt om te kiezen. Veiligheid is geen luxe, wij zullen met de hele defensieorganisatie blijven vechten voor een veilige toekomst.

Juist om in 2035 nog te kunnen beschermen wat ons dierbaar is!

Ank Bijleveld-Schouten Minister van Defensie

Lees de Defensievisie 2035 hier

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.