Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen heeft CDA fractievoorzitter Henri Bontenbal een voorstel ingediend om gezinnen een extra buffer te geven voor hun energierekening. Deze buffer wordt betaald uit een vliegbelasting voor privéjets en passagiers die alleen via Nederland reizen om door te vliegen. Beiden zijn nu nog uitgezonderd van de vliegbelasting, die gewone passagiers van en naar Nederland wel betalen. Ook stemde het CDA voor een voorstel om de accijnzen per 1 januari 2024 niet te verhogen, zodat autorijden beter betaalbaar blijft.

CDA en SP dienden samen een voorstel in om regionale ziekenhuizen en spoedeisende hulp overeind te houden. Ook kwamen CDA en SP met een gezamenlijke motie om winstdeling tussen bedrijven en werknemers te stimuleren. In zijn tweede termijn vroeg Bontenbal opnieuw aandacht voor de bereikbaarheid in de regio. ‘’Provincies zien de kosten voor stad- en streekvervoer stijgen, met het risico dat de bereikbaarheid in de regio nog verder onder druk komt te staan.’’ Het is dan ook goed nieuws dat treinkaartjes komend jaar niet duurder worden en er extra wordt geïnvesteerd in streekvervoer. 

Didamarest en formatie 
CDA en SGP hebben samen een motie ingediend waarmee het kabinet wordt opgeroepen om te zorgen dat  gemeenten voortaan weer makkelijker een school of ander gebouw kunnen verlopen aan een lokaal initiatief zoals een buurthuis of een Knarrenhof. Door een uitspraak van de Hoge Raad (Didam-arrest) werden gemeenten verplicht hiervoor altijd een ingewikkelde aanbestedingsprocedure te doorlopen. Ook dienden CDA en  SGP een motie in om de Koning weer een rol te geven bij kabinetsformaties.  

Rechtvaardiger klimaatbeleid 
Samen met D66 deed Bontenbal het voorstel om internationale verdragen zo aan te passen dat ook de scheepvaart en luchtvaart kunnen worden belast. Op die manier wordt klimaatbeleid rechtvaardiger. En daarnaast doet CDA samen met GroenLinks en D66 een voorstel om ervoor te zorgen dat Zeer-Zorgwerkkende-Stoffen (ZZS) beter worden gereguleerd, zodat milieuproblematische activiteiten zoals bij Chemours beter kunnen worden gereguleerd. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.