Komende jaren krijgt Defensie er anderhalf miljard structureel bij, zodat we weer kunnen bouwen aan onze krijgsmacht. Het CDA is blij met dit extra geld. Na twee decennia lang bezuinigd te hebben, moet Defensie nu dus de omslag maken naar investeren. Die koerswijziging is niet zomaar voltooid.De eerste stap is om de gaten in de weg te dichten met het wegnemen van de knelpunten en tekortkomingen.

Bruins Slot: “Dat begint met bouwen aan vertrouwen. Een belangrijke opdracht ligt erin om eerst het vertrouwen van het personeel te herwinnen. De personele vulling loopt nog steeds achteruit. Voldoende personeel en op de juiste plek is hierbij cruciaal. Hoe gaan de bewindspersonen ervoor zorgen dat Defensie voldoende personeel binnenhaalt?”
 
Het behoud van personeel is ook een groot probleem. Als we niet voldoende personeel behouden, dan dreigen we straks de missies niet meer aan te kunnen. Jonge onderofficieren en officieren kunnen niet doorstromen, omdat er geen plek is. De regering moet via concrete maatregelen zorgen dat legercommandanten veel meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden op personeelsgebied krijgen. Nu is het personeelsproces bij Defensie nog sterk gecentraliseerd, waarbij commandanten geen of nauwelijks verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De stroperigheid van het huidige proces leidt tot uitstroom van personeel, dat te lang moet wachten en niet het gevoel heeft invloed te hebben op de eigen carrière.

Ook heeft Bruins Slot een pleidooi gehouden om de krijgsmacht meer zichtbaar in de samenleving te maken. Dit vergroot het begrip van mensen over het belang van het werk van militairen. Maar kan ook de aantrekkelijkheid van het beroep voor jongeren vergroten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.