Geld dat bedoeld is voor zorg, moet uiteraard zo veel mogelijk aan zorg worden uitgegeven. Momenteel wordt echter veel te veel geld en tijd in nodeloze administratieve handelingen gestoken. Het CDA vindt dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners minder tijd achter de computer zouden moeten zitten en meer tijd aan zorg moeten kunnen besteden. Wat uiteraard niet wil zeggen dat alle administratie nutteloos is, aldus CDA woordvoerder zorg Joba van den Berg.

Uit onderzoek blijkt dat in 2016 de accountantskosten in de zorg met gemiddeld 12% zijn gestegen. Zorgorganisaties waren hier in totaal 87 miljoen euro aan kwijt, zo’n 127.000 euro gemiddeld per instelling. De kostenstijging was volgens het onderzoek in de GGZ en de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zelfs 15%. In de gehandicaptenzorg is juist sprake van een lichte daling van de kosten.
Deze kostenstijging wordt primair veroorzaakt door een toename van het aantal uren werk door accountants.

In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister van VWS Hugo de Jonge aan dat het geld in de zorg publiek geld is. Dit geld moet rechtmatig worden uitgegeven, er moet adequaat verantwoording over worden afgelegd en de financiële verslaglegging van zorgaanbieders moet deugdelijk zijn. De minister gaf ook aan dat er al verschillende initiatieven in gang zijn gezet om de accountantskosten te verminderen, zoals de ontwikkeling van horizontaal toezicht bij zorgaanbieders in verschillende sectoren.

Van den Berg: “Administratieve lastendruk is een veelkoppig monster. Overheden, inspecties, verzekeraars, instellingen zelf, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen dragen allemaal op hun eigen manier bij aan de bureaucratie in de zorg. Het is goed dat veel van deze partijen nu samen aan tafel zitten met de minister om tot nieuwe hoofdlijnenakkoorden te komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.