Het CDA is blij met het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. Het kabinet verleent deze steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.
 
Aan de financiële steun zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals een kostenreductie van vijftien procent bij KLM. Bij medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen wordt gevraagd ten minste twintig procent van het salaris in te leveren. Verder wordt het aantal nachtvluchten verlaagd van 32.000 naar 25.000. Als actieve bijdrage aan duurzaamheid committeert KLM zich aan een afname van CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005. Het steunpakket voor KLM is formeel voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie.

CDA-Tweede Kamerlid Evert-Jan Slootweg: ‘Voor de toekomst van KLM, Schiphol en Nederland als aantrekkelijk vestigingsland is het enorm belangrijk dat dit steunpakket er nu ligt, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt. Op die manier kunnen vele banen behouden blijven, ook van bedrijven daaromheen. Maar ook kan er verder gewerkt worden aan een duurzame toekomst van de luchtvaartmaatschappij.’

 

No file reference (sys_file_reference) was found for given UID: "262695"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.