Na maanden van onderhandelen is vandaag een belangrijke stap gezet op weg naar het halen van de afgesproken klimaatdoelstellingen. Het gaat om een grote opgave waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Meer dan 100 partijen met verschillende en soms ook tegenstrijdige belangen hebben een pakket aan maatregelen op tafel weten te krijgen. 

CDA Fractievoorzitter Sybrand Buma: ‘Voor het CDA is het doel Nederland de afgesproken klimaatdoelen te laten halen op een manier die kansen biedt voor onze economie en die voor iedereen draagbaar is.’ 

De plannen die nu zijn gepresenteerd zijn nog niet definitief. Ze worden voorgelegd aan het CPB en het PBL om ook zeker te weten wat de kosten en de opbrengsten zijn bij de keuzes die we moeten maken.

Voor het CDA staat voorop dat de uiteindelijke plannen voor de Nederlanders haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat woningcorporaties worden ondersteund om woningen duurzaam te kunnen maken en dat voor woningeigenaren woningverbetering aantrekkelijk wordt. Belangrijk is ook dat de ambitieuze doelen op het gebied van schone auto’s op een betaalbare manier voor de burgers kunnen worden gehaald.  

CDA klimaatwoordvoerder Agnes Mulder: ‘Het CDA wil een duurzame toekomst waar iedereen aan mee kan doen. Dat betekent dat de uiteindelijke plannen voor burgers én bedrijven haalbaar en betaalbaar moeten zijn.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.