16 juni 2022

CDA: Doorrijden is verleden tijd

De Tweede Kamer heeft een motie van Evert Jan Slootweg (CDA) over het schrappen van de uitzonderingsgrond in artikel 184 aangenomen ondanks dat het kabinet deze motie had ontraden in het debat.

Op dit moment heeft het door de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet geen gevolgen voor de strafmaat wanneer een bestuurder doorrijdt na een verkeersongeval en zich binnen 12 tot 24 uur meldt bij de politie. Binnen die tijd verdwijnen sporen van alcohol uit het bloed, waardoor iemand die in beschonken toestand een ongeluk veroorzaakt de kans heeft om dit feit te verdoezelen. Het loont voor deze personen om door te rijden en zich pas te melden als de sporen van alcoholgebruik zijn verdwenen uit het bloed.

Tweede Kamerlid voor het CDA Evert Jan Slootweg verzoekt de regering daarom met een motie om de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet te schrappen, of indien niet anders kan de periode te verkorten tot een maximum van 3 uur in combinatie met een verplichte bloedproef. Zo kan worden vastgesteld of een bestuurder wel of niet onder invloed was op het moment van het ongeluk en kunnen beschonken bestuurders niet langer hun straf ontlopen door door te rijden na een ongeval. Omdat het kabinet de motie heeft ontraden, heeft het CDA-Kamerlid gevraagd om een brief waarin de minister toelicht hoe de motie uitgevoerd zal worden. Wat hem betreft, is de mogelijkheid om zonder consequenties door te rijden per 1 januari 2023 afgesneden. 

Lees hier het artikel van rtl-nieuws over de motie: Tweede Kamer wil doorrijder minder tijd geven om zich vrijwillig te melden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.