CDA senator Janny Bakker vindt het ‘teleurstellend’ dat de kleinst mogelijke meerderheid in de Eerste Kamer de Wet Toezicht Gelijke kansen bij Werving en Selectie dinsdag 26 maart heeft weggestemd.  De wet richt zich op het aanpakken van arbeidsdiscriminatie. Al sinds de jaren ’70 proberen verschillende kabinetten de positie van minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren, zonder het gewenste resultaat.

In een fatsoenlijk land krijgt iedereen een eerlijke kans op een baan. Met name ouderen, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met arbeidsdiscriminatie. Voor die groepen vond het CDA het belangrijk om voor deze wet te stemmen.

Tijdens het debat heeft de CDA fractie wel twijfels geuit over de werkbaarheid voor het mkb. Eerste Kamerlid Janny Bakker diende daarom een motie in met het verzoek de handhaving van de wet uit te stellen, waardoor werkgevers meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de wettelijke verplichtingen. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed daarop de toezegging de handhaving uit te stellen tot 1 juli 2027. Daarnaast heeft de CDA fractie bij de behandeling in de Tweede Kamer gepleit voor het uitzonderen van bedrijven met minder dan vijftig medewerkers. Na de discussie in de Eerste Kamer toonde Minister Van Gennip zich bereid de wet op dit punt aan te passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.