Het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen in stappen af te bouwen, is dinsdag 13 februari verworpen door de Eerste Kamer. De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft voor het wetsvoorstel gestemd.

Als voorstander van een sociaal en ambitieus klimaatbeleid benadrukt de CDA-fractie aan de ene kant de noodzaak om de nadelen van het huidige systeem weg te nemen, anderzijds om te blijven streven naar een optimale inzet van zonne-energie voor alle huishoudens.

In de huidige salderingsregeling ziet het CDA het sociaal klimaatbeleid niet langer voldoende terug. Huishoudens die geen zonnepanelen hebben, betalen mee aan de kosten voor huishoudens die wel zonnepanelen hebben. Dit verschil is volgens de fractie te groot geworden voor de huishoudens zonder zonnepanelen. Het CDA vindt de huidige salderingsregeling daarom niet solidair en sociaal.

Senator Greet Prins heeft tijdens het plenaire debat extra aandacht gevraagd voor de huidige zonnepaneelhouders. Zij worden door het wetsvoorstel geconfronteerd met een afbouw van de salderingsmogelijkheden. Velen zullen niet bekend zijn geweest met het voornemen van de regering om deze af te bouwen. Het voordeel van de nieuwe wet is dat zonnepaneelhouders een gegarandeerde minimum terugleververgoeding ontvangen en de energieleveranciers geen extra kosten meer in rekening gaan brengen. Uit de vele reacties blijkt dat de wet moeilijk en complex is. Om deze reden heeft Greet Prins de minister gevraagd naar het belang van heldere voorlichting en communicatie.

‘De toezeggingen van de minister dat er een hoger budget beschikbaar komt voor de huursector, dat de minister zo nodig via een AMvB ervoor zal zorgen dat energieleveranciers geen extra kosten aan de zonnepaneelhouders zullen berekenen en dat er een heldere communicatiecampagne komt, hebben ertoe geleid dat de CDA-fractie besloten heeft om voor de wet te stemmen’, aldus Greet Prins.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.