01 februari 2023

CDA en SP: Stop met ouders op kosten te jagen door steeds nieuwe rekenmachines verplicht te stellen

CDA en SP willen dat de eisen aan rekenmachines op scholen voor langere tijd worden vastgesteld, zodat ouders niet steeds nieuwe apparaten hoeven aan te schaffen voor hun kinderen en zo onnodig op kosten worden gejaagd. 

Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP) dienen hiervoor een motie in, tijdens een debat over digitalisering in het onderwijs. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt hun voorstel, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Peters: "Met enige regelmaat worden nieuwe rekenmachines op de markt gebracht. Met steeds nieuwe functies die voor goed onderwijs niet noodzakelijk zijn. En die tijdens examens zelf fysiek moeten worden uitgeschakeld. Fabrikanten worden daar rijk van, maar ouders worden onnodig op kosten gejaagd. Dat moet stoppen."

Peters wijst erop dat wiskundige principes niet de neiging hebben om de paar jaar van inhoud te veranderen, en rekenmachines dus ook niet hoeven mee te veranderen met veranderende wiskundige principes. 

SP en CDA willen daarom dat het kabinet de eisen die aan rekenmachines worden gesteld voor een langere periode bepaalt. Ook moet het College voor Toetsen en Examens in al zijn communicatie expliciet vermelden dat rekenmachines die voldoen aan de gestelde eisen op alle scholen door alle leerlingen mogen worden gebruikt. En moeten ouders en scholen hiervan op de hoogte worden gebracht. "Zodat ouders hun geld kunnen gebruiken voor nuttiger zaken", aldus Peters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.