Twee jaar geleden is op initiatief van het CDA samen met coalitiepartner VVD de ambachtsacademie als pilot gestart om een nieuw perspectief te bieden aan vijftigplussers. Dit blijkt een enorm succes te zijn waar nu een einde aan gaat komen. Maar als het aan beide partijen ligt dan wordt de ambachtsacademie gewoon in stand gehouden. Beide coalitiepartijen hebben tijdens de begrotingsbehandeling van SZW gepleit voor het behoud van de ambachtsacademie om deze door te zetten in de praktijk. Minister Koolmees moet daar extra geld voor uittrekken.
 
CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma: “De problemen op de arbeidsmarkt zijn groot, zeker onder vijftigplussers. De ambachtsacademie is een groot succes voor zowel het behoud van de ambachten als voor de werkgelegenheid van vijftigplusser. Dit succes mag niet worden gestopt. Door de ambachtsacademie kunnen vijftigplussers worden opgeleid tot bijvoorbeeld fietsenmaker of glazenier en kunnen zo zelfstandig aan de slag. Nu verdwijnt er veel werkgelegenheid door de uitstroom van ambachtslieden, daar zien wij kansen voor vijftigplussers.”
 
Het probleem is dat de pilot die nu is opgebouwd door het pilot karakter alweer wordt afgebouwd, dus er komt geen nieuwe instroom. Het CDA wil dat voorkomen.  De ambachtsacademie biedt opleidingen aan om vijftigplusser om te scholen tot ambachtslieden. Binnen een periode van 2 jaar kunnen honderden vijftigplussers worden opgeleid voor ambachten zoals pianostemmers, leerlooiers en glas in lood. Daar is ook aantoonbaar behoefte aan. Jaarlijks stoppen er rond de 7000 ambachtslieden. Beide partijen willen voorkomen dat het vakmanschap en de kennis uit Nederland verdwijnt. In de praktijk zijn er inmiddels diverse voorbeelden van hoe met weinig geld concrete resultaten zijn geboekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.