Vandaag is de motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, samen met VVD, aangenomen om met spoed opdracht te geven om de ecologische onderbouwing van een drempelwaarde te leveren. In Duitsland, Vlaanderen en Denemarken geldt een hogere drempelwaarde dan in Nederland.

Jaco Geurts: “Net als in het Ruhrgebied of Vlaanderen met vergelijkbare natuur en milieubelasting moet het hier mogelijk zijn om projecten met minimale emissies op grotere afstand uit te zonderen. De regering moet hier zo snel mogelijk werk van maken, en ook de wetenschappers uit Duitsland en Vlaanderen hierbij betrekken.”

Het CDA wil dat het onderzoek naar de best beschikbare kennis in enkele maanden wordt opgeleverd. Dit is onder andere in het belang van de landbouw- en bouwsector.

Betere metingen en wetenschappelijke check van model
Verder heeft de Kamer ook ingestemd met de CDA-motie dat het meten van emissies en depositie in natuurgebieden moet worden verbeterd. Het model van het RIVM en de kalibratie van het model zal wetenschappelijk gevalideerd moeten worden.

Jaco Geurts: “De huidige metingen en depositie en de berekening van emissies en depositie kennen enorme onzekerheden. Met mijn motie zorg ik ervoor dat we meer gaan meten en dat het model ook een grondige check krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dit beter moet kunnen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.