Lees het actieplan hier.

Het kabinet moet aan de slag met de inzet van kleine, modulaire kernreactoren, daarvoor pleit CDA Tweede Kamerlid Henri Bontenbal. De zogenaamde SMR’s (small modular reactors) kunnen samen met de inzet op duurzame energiebronnen een belangrijk onderdeel zijn in de strijd tegen fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van landen als Rusland. ‘’Het klimaatrapport van het IPCC en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne maken ons nogmaals heel duidelijk: we moeten het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen. Dat vraagt om realistische en creatieve oplossingen zoals kleine, modulaire kernreactoren.’’

Small modular reactors
SMR’s zijn kleine kernreactoren die met in de fabriek gefabriceerde units eenvoudig kunnen worden verscheept en geïnstalleerd. Daarnaast kunnen ze op plekken worden gezet waar grote kerncentrales niet passen en op die manier op meer plekken worden ingezet die gunstig zijn voor het elektriciteitsnet. Landen als Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn al volop bezig deze innovatie.

Onafhankelijkheid
Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen als het gaat om klimaatverandering. De komende jaren zal er een omslag moeten worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Daarnaast willen we als land zo min mogelijk afhankelijk zijn van landen als Rusland om leveringszekerheid en betaalbaarheid te kunnen garanderen. ‘’Kernenergie zal onmiskenbaar een grotere rol gaan spelen in het energiebeleid van de Europese Unie en haar lidstaten. Wie daar de ogen voor sluit, neemt het klimaatprobleem onvoldoende serieus’’ aldus Bontenbal.

Actieplan
Bontenbal doet in zijn actieplan vijf aanbevelingen aan het kabinet voor de inzet van kleine, modulaire kernreactoren. Zo moet het kabinet samen met andere Europese landen tot een ‘’Europees moonshotprogramma’’ komen voor de ontwikkeling en bouw van SMR’s en moet er meer geïnvesteerd worden in nucleaire kennis.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.