22 april 2020

CDA: ‘maak het mogelijk om tijdens coronacrisis defensiematerieel in eigen land te bestellen’

Het CDA deed afgelopen maandag het voorstel in een Kamerdebat over het defensiematerieelfonds. Met dit nieuwe fonds moeten voortaan alle nieuwe ict- en materieelprojecten worden betaald. Ook het onderhoud van materiaal moet hiervan worden gefinancierd.

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving, zo ook op Defensie. Dat trekt tegelijkertijd een zware wissel op de defensie-industrie. Want voor veel bedrijven is de omzet uit civiele producten weggevallen omdat opdrachten zijn ingetrokken. Of omdat de productielijnen gesloten zijn. Vooral de luchtvaart, het maritieme domein en de IT worden hard geraakt.

Tijdelijke stop Europese aanbestedingen
Nieuw materieelaanschaf is kostbaar en de bouw ervan loopt vaak vertraging op, ook omdat het vaak uit andere landen in Europa moet komen. Daarom roept het CDA het kabinet op om in deze crisistijd nadrukkelijk gebruik te maken van art. 346 VWEU: de uitzonderingsbepaling om af te wijken van Europees aanbesteden. Het CDA wil dat de regel die voorschrijft dat dit soort grote orders Europees moeten worden aanbesteed, tijdelijk buiten werking wordt gesteld. Van Helvert: ‘Ik wil dat het kabinet mogelijk maakt dat we in de coronacrisis materieel in eigen land kunnen bestellen. Projecten moeten, waar dat kan, naar voren worden gehaald of versneld.'

Ik wil dat het kabinet mogelijk maakt dat we in de coronacrisis materieel in eigen land kunnen bestellen

Nieuwe fonds is geen vrijbrief
Het nieuwe fonds maakt het mogelijk dat geld dat bedoeld is voor de aanschaf voor nieuw materieel, kan worden meegenomen naar volgende jaren. Het CDA verwelkomt de ruimte dat het fonds Defensie hierin geeft. Maar dit mag geen vrijbrief zijn voor het doorschuiven van investeringen, als gevolg van door Defensie zelf veroorzaakte vertragingen. Al jaren vallen de investeringen lager uit dan bij de begroting geraamd. Er zijn stappen gezet om de verwervingsketen te verbeteren. Het CDA vraagt of de minister bereid is om hier prioriteit aan te blijven geven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.