Het CDA wil dat het kabinet in de China-strategie meer prioriteit geeft aan de verbetering van mensenrechten in het land, en zo snel mogelijk met maatregelen komt. Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert, mede-initiator van de strategie, mist er een compleet hoofdstuk hoe Nederland met concrete maatregelen invloed wil uitoefenen op de grove mensenrechtenschendingen die plaatsvinden. Van Helvert: “Ik eis meer slagkracht van dit kabinet, zeker nu we zien hoe hard het Chinese regime achteruit holt met misdaden tegen de menselijkheid en het steeds verder inperken van de godsdienstvrijheid.”
 
Op dit moment zitten naar schatting ruim een miljoen Oeigoeren in concentratiekampen, door China ook wel ‘heropvoedingskampen’ genoemd, waar ze zwaar worden mishandeld en onderworpen aan propaganda. Peking ontkent stelselmatig dat het gaat om concentratiekampen. Ook het aantal christenen dat wordt vervolgd, is na invoering van een nieuwe godsdienstwet binnen een jaar verviervoudigd naar een miljoen. President Xi Jinping eist volledige controle op over kerken en verkleint de godsdienstvrijheid steeds verder, om het eigen socialistische gedachtegoed aan mensen op te dringen.
 
Van Helvert: “Het beschermen van onze handelsbelangen en nationale veiligheid staat natuurlijk centraal in de China-strategie. Gelukkig is er ook een goede handelsrelatie, waar we in moeten blijven investeren. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de misdaden die worden gepleegd. De minister moet daar internationaal mee aan de slag.”
 
Voor de zomer presenteerde het kabinet een beleidsnotitie met de naam ‘Nederland-China: een nieuwe balans’, waarin staat hoe omgegaan moet worden met uitdagingen op het gebied van o.a. technologie, (cyber)veiligheid, klimaat, handel en ontwikkelingssamenwerking. Meerdere partijen lieten toen direct al weten blij te zijn met een strategie, maar dat er meer concrete actie van het kabinet werd verwacht.
 
Van Helvert: “Natuurlijk kan Nederland het niet alleen, maar we kunnen in Europa wel een voortrekkersrol spelen. Zodat we met de internationale gemeenschap een blok vormen. Zo mogen we in Nederland trots zijn op onze innovatieve en hoogwaardige landbouwsector, die bijvoorbeeld als strategische hefboom kan werken om eisen te stellen aan mensenrechten.”
 
Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het rapport ‘Nederland-China: een nieuwe balans’ met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Als het kabinet zelf geen actie onderneemt, overweegt het CDA met een initiatiefnota te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.