Het CDA ziet een aantal goede bouwstenen in het advies van de commissie-Remkes inzake de stikstofdiscussie. Het rapport laat duidelijk zien hoe we als klein land met veel economische activiteiten aanlopen tegen grenzen van de natuur en de leefbaarheid. 

Om de problemen aan te pakken pleit het CDA met de commissie Remkes voor regionaal maatwerk en een bijdrage van alle relevante economische sectoren. Generieke maatregelen, zowel in de landbouw als voor de snelheid op snelwegen, zijn geen oplossing voor het probleem. 

CDA-woordvoerder Jaco Geurts wil dat de minister voortvarend met het rapport aan de slag gaat. “Met een pakket aan verstandige en slimme maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland niet op slot gaat. Dat is de opdracht aan het kabinet”. 

Geurts sluit noodwetgeving niet uit: “We moeten alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten kunnen worden hervat en boeren en hun gezinnen duidelijkheid en perspectief krijgen voor de toekomst van hun bedrijf”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.