24 mei 2023

CDA pleit voor bereikbaarheidsnormen

CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul stelt donderdag 25 mei bij het debat over strategische keuzes bereikbaarheid voor om de keuzes voor grote investeringen in bereikbaarheid (het mobiliteitsfonds en het MIRT) te maken op basis van concrete bereikbaarheidsnormen. Tot nu toe werden deze keuzes gemaakt op basis van imperfecte maatschappelijke kosten-batenanalyses en andere modellen. Met als gevolg dat de meeste investeringen steeds in de drukste gebieden landden, waardoor de bereikbaarheid in dunbevolkte gebieden onder druk is komen te staan. Eerder dit jaar besloot de Tweede Kamer op initiatief van het CDA dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse niet langer het enige afwegingskader mag zijn voor investeringen in infrastructuur. 

Harmen Krul: “Bereikbaarheid is een basisrecht voor heel Nederland. Door te werken met bereikbaarheidsnormen wordt er zo geïnvesteerd dat voorzieningen zoals het ziekenhuis of de school voor iedereen bereikbaar zijn, ongeacht waar je woont.”

Het kabinet heeft bereikbaarheidsdoelen opgesteld, maar die moeten nog worden uitgewerkt tot normen. Krul pleit ervoor die normen voor de MIRT-cyclus volgend jaar uit te werken en tee gebruiken voor de afweging.

Begin dit jaar presenteerde de CDA Tweede Kamerfractie het rapport ‘Voor heel Nederland’ waarin wordt aangetoond dat de verschillen tussen regio’s in Nederland te groot zijn geworden als gevolg van rendementsdenken. Daarin pleitte het CDA al voor bereikbaarheid als criterium in plaats van doorstroom. Bereikbaarheidsnormen waarborgen de ondergrens van bereikbaarheid voor heel Nederland. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.