09 januari 2018

CDA: positief over plan CDA Den Haag voor extra inkopen van wijkagenten

Het CDA is positief over het plan van CDA Den Haag om gemeenten extra wijkagenten te laten inkopen bij de Nationale Politie als zij hier zelf geld voor vrijmaken. Het inkopen van wijkagenten kan bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel in een gemeente. 

Op dit moment krijgen gemeenten een vast aantal agenten tot hun beschikking. CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam heeft naar aanleiding van het plan van CDA Den Haag vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid gesteld naar de mogelijkheden en of de minister bereid is het plan te betrekken bij zijn beleidsreactie over de evaluatie van de Politiewet.

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel ‘CDA wil wijkagent inkopen’.

1. Bent u bekend met het artikel ‘CDA wil wijkagent inkopen’ uit AD/Haagsche Courant van zaterdag 6 januari 2018?

2. Bent u het met mij eens dat dit voorstel kan bijdragen aan het versterken van de band tussen de nationaal georganiseerde politie en de lokale gemeenten en gemeentebesturen? 

3. Bent u het met mij eens dat – gelet op hetgeen bij de start van de vorming van een nationaal politiekorps werd beoogd – het qua politiestelsel en qua informatiedeling aanzienlijke voordelen heeft als gemeenten niet (alleen) investeren in meer BOA/toezichthouders-capaciteit, maar juist bijdragen aan het uitbouwen van de politiecapaciteit in hun gemeente?

4. Bent u het met mij eens dat met dit voorstel van het CDA in Den Haag de mogelijkheid ontstaat om gemeenten die substantieel meer en grotere evenementen organiseren te vragen (in wederkerigheid) een bijdrage aan de politiesterkte in hun gemeente te leveren?

5. Kent u voorbeelden van andere landen waar – binnen de structuur van een nationaal politiekorps – door lokale gemeentebesturen ten behoeve van het politiewerk in de eigen gemeente extra politiesterkte wordt gefinancierd?

6. Deelt u de opinie van de lijsttrekker van het Haagse CDA, wethouder Karsten Klein, dat er van enig verschil in politiesterkte (aantal politiemensen per 1000 inwoners) tussen  gemeenten sprake mag zijn?

7. Bent u bereid om dit voorstel te betrekken bij uw beleidsreactie rond de evaluatie van de Politiewet c.q. het rapport van de commissie Kuijken? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.