CDA-Kamerlid Maurits von Martels heeft in de Tweede Kamer een initiatiefnota ingediend voor de bescherming van weidevogels. In dit plan doet het CDA verschillende beleidsvoorstellen om de achteruitgang van de weidevogelpopulatie in Nederland een halt toe te roepen.

Nederland is in Europa de belangrijkste broedplaats voor weidevogels zoals de grutto, veldleeuwerik, tureluur en kievit. Von Martels: “Als belangrijkste broedplaats in Europa heeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid bij het beschermen van weidevogels. Deze vogels zijn van oudsher deel van ons landschap en maken ons mooie platteland nog mooier. De grutto is zelfs onze Nationale Vogel, dit moeten we koesteren en beschermen”.

De weidevogelpopulatie staat al jaren onder druk, in 2020 kende de weidevogelpopulatie in Nederland zelfs haar sterkste achteruitgang. “Dit is een zorgelijke trend en toont aan dat het huidige weidevogelbeheer niet werkt. Met deze initiatiefnota doen wij verschillende voorstellen zodat het kabinet werk gaat maken van het verbeteren van het weidevogelbeheer in ons land. Ons plan is een integrale aanpak die zich onder meer richt op weidevogelgebieden, landbouw en predatoren beheer”, aldus Von Martels.

Nu de initiatiefnota is ingediend ligt de bal bij het kabinet dat met een reactie op het plan zal moeten komen, waarna een debat kan volgen.

Von Martels: “Niet alleen de grutto maar ook andere weidevogels vertellen ons een belangrijk verhaal en dit geluid moeten we zeer ter harte nemen.”

Klik hier om de initiatiefnota te lezen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.