04 september 2023

CDA presenteert verkiezingsprogramma

‘Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland’

Vanochtend om 11.00 uur overhandigde de voorzitter van de programmacommissie Ralph Diederen het verkiezingsprogramma aan waarnemend partijvoorzitter Mark Buck en lijsttrekker Henri Bontenbal.  

In het verkiezingsprogramma ‘Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland’ presenteren wij onze beste ideeën voor Nederland. Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden. We zetten in op het herstel van vertrouwen, solidariteit en saamhorigheid en op het vergroten van bestaanszekerheid van gezinnen.  

Een hoopvolle agenda met 10 prioriteiten 

Het ontwerpprogramma laat zien wat het CDA echt drijft en wil een hoopvol perspectief bieden. Aan de hand van een agenda met 10 prioriteiten laten we duidelijk zien wat we anders willen en anders gaan doen voor een beter Nederland. Het gaat voor ons pas goed met Nederland als het overal, in elke regio, en met iedereen goed gaat. 

Waarnemend partijvoorzitter Mark Buck: "Het Landelijk Bestuur is ervan overtuigd dat we met dit verkiezingsprogramma een sterk christendemocratisch verhaal hebben dat antwoord geeft op de grote vragen van deze tijd. We danken de commissie onder leiding van Ralph Diederen voor de grote klus die zij hebben geklaard in slechts enkele weken. Dit programma bouwt door op de langetermijnvisie die is uitgezet in Zij aan Zij en de agenda van Zwol. Ook zijn de voorstellen uit Voor Heel Nederland, de nieuwe gezinsvisie, Vereniging Nederland en de landbouw- en klimaatvisie onderdeel van dit programma." 
 
Voorzitter programmacommissie Ralph Diederen: "Met dit programma voegen we de daden bij de woorden uit #VoorHeelNederland door te investeren in sterke gemeenten en gemeenschappen. Het is een radicale keuze om het verschil nabij mensen te maken. Van regionale cultuur en bereikbaarheid tot buurthuizen en sportvelden." 
 
Henri Bontenbal: "Met 'Recht doen' kiezen wij voor een hoopvolle agenda, tegen het wantrouwen en cynisme. Het is de keuze voor een fatsoenlijk land, waar niet de hardste schreeuwers gelijk hebben, maar al die mensen die elke dag uit zichzelf het goede doen: de leraar voor de klas, de agent op straat, de mensen in de zorg en al die andere mensen, voor wie het goede doen zo vanzelfsprekend is. Wij willen recht doen aan hun inzet." 

Verdere procedure 

Het ontwerpverkiezingsprogramma is vanaf nu van de leden. De afdelingen, netwerken en gelieerde organisaties zijn nu aan zet. Tussen 4 tot 14 september worden er algemene ledenvergaderingen georganiseerd in de afdelingen waar gelegenheid is het programma te amenderen. Ook netwerken en gelieerde organisaties hebben in deze periode de kans om amendementen in te dienen. Na discussie en stemming over de amendementen wordt op het partijcongres van 23 september het programma vastgesteld.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.