Het CDA wil dat het aantal herkeuringen voor een rijbewijs fors naar beneden gaat. De lijst met medische aandoeningen waarvoor herkeuringen nu verplicht zijn, is aan herziening toe. Ook het CBR zelf moet kijken welke keuringen overbodig zijn. Binnenkort komt de Gezondheidsraad met een advies over de eisen wanneer tot keuring overgegaan moet worden. Nu is het zo dat iemand met een stabiel ziektebeeld, of iemand die genezen is verklaard, nog een leven lang herkeurd moet worden. Bijvoorbeeld iemand met een kortere arm, of met een vorm van autisme.
 
CDA-Kamerlid Wytske Postma: “Het is veel eerlijker wanneer je deze kosten, die steeds verder oplopen, voor mensen kunt besparen. Het is niet uit te leggen dat iemand steeds moet terugkomen, zonder dat er iets veranderd is aan de kwaal. Bovendien verlicht je hiermee de druk op de organisatie van het CBR, zodat wachttijden sneller teruggedrongen worden. Ook dat is hard nodig. Wat mij betreft kan de lijst met medische eisen voor herkeuring echt korter, uiteraard zonder dat het ten koste gaat van de verkeersveiligheid.”
 
Het CDA wil dat het kabinet ervoor zorgt dat de systemen tijdig klaar gemaakt worden om de veranderingen probleemloos door te voeren. Bovendien moet het CBR onnodige keuringen melden die zij in de praktijk tegenkomen, zodat dit meegenomen wordt in de versoepeling van de lijst. Postma heeft hiervoor een motie ingediend die deze week is aangenomen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.