11 mei 2023

CDA voor verbod op tijdelijke huurcontracten

Het CDA gaat instemmen met het verbod op tijdelijk huurcontracten voor een woning. Tijdens (de voortzetting van) het debat hierover in de Tweede Kamer herhaalde Tweede Kamerlid Inge van Dijk dat het CDA voorstander is van vaste huurcontracten.

"Een vast huurcontract geeft meer zekerheid voor de huurder”, aldus Inge. “Je weet waar je aan toe bent en het voorkomt dat je te maken krijgt met een onverwachte huurverhoging als je het huurcontract verlengd moet worden. Bovendien heb je met een vast huurcontract recht op huurbescherming."

Als CDA vinden wij het ook belangrijk dat vaste huurcontracten bijdragen aan de samenhang en de leefbaarheid in de wijk. Huurders met een tijdelijk huurcontract hebben minder reden om te investeren in sociale contacten in de wijk. Ze weten namelijk nooit zeker of ze er kunnen blijven wonen.

In bepaalde situaties vindt het CDA dat tijdelijke huurcontracten mogelijk moeten blijven. Daarom hebben we verschillende voorstellen gedaan om een aantal groepen huurders uit te zonderen van een algemeen verbod.

Allereerst willen we zorgen dat er voldoende woonruimte beschikbaar blijft voor mensen die tijdelijk ergens anders moeten wonen. Dat kan gaan om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen of voor mensen die in het kader van begeleid wonen moeten worden gehuisvest. Maar het kan ook gaan om mensen die vanwege de renovatie van hun eigen huis of flat tijdelijk moeten verhuizen. Deze groepen zijn voor verhuurders minder interessant met als risico dat ze helemaal geen woning meer kunnen vinden.

De tweede uitzondering geldt voor huiseigenaren die niet meer dan één woning verhuren. Voor deze groep moet het mogelijk zijn om een huurcontract te ontbinden als zij de woning zelf nodig hebben of willen gebruiken voor hun eigen kinderen of (schoon)ouders. Als voorwaarde geldt wel dat deze mogelijkheid ook in het vaste contract is opgenomen. Bij misbruik van deze bepaling kan de verhuurder een boete krijgen.

Tenslotte wil het CDA een oplossing bieden voor situaties waarin bijvoorbeeld een woning beschikbaar komt nadat mensen zijn gaan samenwonen en waarbij de eigenaar nog niet zeker weet of hij de woning in toekomst in bezit wil houden of wil verkopen. Een huurcontract voor onbepaalde tijd, zonder een mogelijkheid tot verkoop, is in een dergelijk geval niet passend en kan leiden tot leegstand. Wij zouden in deze situaties eenmalig de mogelijkheid willen bieden om de eigen woning tijdelijk te verhuren.

Over deze voorstellen is het CDA de afgelopen tijd met de indieners van het wetsvoorstel in gesprek gegaan. Het is onze inzet er samen met hen en met zoveel mogelijk andere partijen in de Tweede Kamer uit te komen. Met als doel dat het wetsvoorstel de eindstreep haalt en vaste huurcontracten weer de norm kunnen worden. Omdat voor het CDA woonzekerheid een elementair onderdeel is van bestaanszekerheid. En die woonzekerheid op dit moment bij veel mensen ontbreekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.